MUSTAFA ARSLAN

Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi

HASAN AYHAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

YUNUS ALTINBEYAZ

Spor Yazı İşleri Müdürü

ABDULLAH AKİF SOLAK

Yazı İşleri Müdürü

FAHRİ ALTINOK

Koordinasyon

SAMİ KAYALAR

Koordinasyon

MUHAMMED SAYDAM

Editör

ONUR KALKAN

Sayfa Tasarım