MUSTAFA ARSLAN

Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi

RASİM ATALAY

Genel Yayın Yönetmeni

HASAN AYHAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

YUNUS ALTINBEYAZ

Spor Yazı İşleri Müdürü

ABDULLAH AKİF SOLAK

Yazı İşleri Müdürü

FAHRİ ALTINOK

Koordinasyon

MUHAMMED SAYDAM

Editör

ONUR KALKAN

Sayfa Tasarım